close
loading

 

 

Działamy na rzecz:

przestrzegania i rozpowszechniania bezpieczeństwa informacji

 

 

Działamy na rzecz:

rozwoju kultury, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

 

 

Działamy na rzecz:

rozpowszechniania wiedzy specjalistycznej i podnoszenia poziomu zawodowego

 

 

Działamy na rzecz:

rozwoju społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego

 

 

"TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI"
PIERWSZA W POLSCE FORMA KSZTAŁCENIA
SPECJALISTÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI
 
Z nieukrywaną satysfakcją przyjmujemy fakt opublikowania w Głosie Nauczycielskim nr 50 z dnia 9 grudnia 2020 r. wywiadu z Panem Jarosławem Felińskim i Panem dyrektorem Janem Grądzkim, w którym naświetlono w zarysie nową nieznaną w Polsce formę kształcenia kadr specjalistów zarządzania bezpieczeństwem informacji.
Pan Jarosław Feliński jako pomysłodawca i autor szczegółowego programu rzetelnego i kompleksowego kształcenia nowych kadr, kładzie nacisk na potrzebę edukacji nowego zasobu ekspertów na poziomie szkoły zawodowej.
Technik Bezpieczeństwa Informacji jako nowy zawód może mieć szansę realizacji w Zespole Szkół nr 11 w Warszawie, którą zarządza Pan dyrektor Jan Grądzki.
 
Stowarzyszenie SIODO od 2018 r. w ramach podpisanego Porozumienia o współpracy, wspiera działania w kreowaniu nowej jakości wypełniania zadań społeczeństwa informacyjnego. Ma to szczególne znaczenie w tworzeniu zasobów kadrowych uzupełniających obecnych inspektorów z jednoczesnym stworzeniem warunków dalszego doskonalenia zawodowego na poziomie szkół wyższych.
Sekundujemy szlachetnej inicjatywie.
 

TEKST WYWIADU

LINK

 

WYBORY PREZYDENCKIE 2020

 

PODSUMOWANIE WYDARZEŃ W ZAKRESIE WYBORÓW PREZYDENCKICH 2020 R. POD KĄTEM ICH PRAWORZĄDNOŚCI

 

SZCZEGÓŁY -LINK


 

 

„DANE NIEPRYWATNE / SŁUŻBOWE -

A DANE OSOBY PRYWATNEJ”

 

 ARTYKUŁ

 

 


 

 

KOMUNIKAT

(5.12.2019 r.)

 

PUBLICZNA DYSKUSJA DOTYCZĄCA OKREŚLENIA FORMALNYCH WARUNKÓW KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I KRYTERIÓW WYKONYWANIA ZADAŃ USTAWOWYCH PRZEZ INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W POLSCE 

 

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA

 

 

 

Stanowisko Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych do projektu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 12 października 2017 r., oraz projektu ustawy przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych opublikowanych na stronie Ministerstwa Cyfryzacji celem poddania go społecznym konsultacjom.

 

 

CZŁONKOWIE HONOROWI SIODO

 

  

 

Celem Stowarzyszenia jest integrowanie środowiska Inspektorów Ochrony Danych Osobowych i Administratorów Bezpieczeństwa Informacji oraz działania dążące do optymalizacji kwalifikacji i umiejętności zawodowych związanych z wdrażaniem innowacyjnego administrowania Systemami Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji i ochroną danych osobowych. Tworzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Bezpieczeństwa Informacji © w organizacjach o zróżnicowanych zadaniach i charakterystykach działalności w oparciu o analizę i ocenę przestrzegania przepisów w formacie dobrych praktyk i Kodeksu IODO.

Zapraszamy osoby zainteresowane współpracą do przesyłania propozycji tworzenia projektu Kodeksu IODO.  
 
Copyright © by Jarosław J. Feliński, wszelkie prawa autorskie zastrzeżone.
 
 
Rekomendujemy i wspieramy studia podyplomowe
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Inne organizacje i placówki edukacyjne

 

STOWARZYSZENIE INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
 
ul. Ratuszowa 13, 03-450 Warszawa
 
KRS: 0000643010 , NIP: 5272783421 , REGON: 365685630
Konto bankowe: 95 1020 1013 0000 0702 0351 7976
 
  

Copyright © 2016-2019 , SIODO