close
loading

 

II Warsztaty Członków SIODO

 


 

 W dniu 13 września 2019 r w siedzibie SIODO odbyły się II Warsztaty Członków SIODO.

 

Zgromadzeni Członkowie w oparciu o wystąpienie wprowadzające Koleżanki Darii Bartnickiej na temat:

 

WIELOŚĆ ADMINISTRATORÓW DANYCH NA PRZYKŁADZIE PRZETWARZANIA DANYCH PRACOWNIKA

 

w ożywionej  dyskusji omawiali wielowątkowość prezentowanego tematu.

 

Wskazywano na zjawisko zbyt powierzchownego i schematycznego realizowania przez administratorów i ich inspektorów ODO zadań wynikających z przepisów o zatrudnieniu w różnych organizacjach [JST, oświata, sądy], z uwagi na ich specyfikę, charakter i przepisy branżowe.

 

Podkreślano relacje zachodzące pomiędzy pracodawcą i innymi podmiotami / wykonawcami zadań zleconych.

 

Omawiano zjawisko "wirtualnego" włączania inspektorów w podstawowy zakres przetwarzania danych w działaniach administratorów, a tym samym potencjalne zagrożenie dla przetwarzania danych i odpowiedzialność Kierowników Jednostek Organizacyjnych a nie "wirtualnych" doradców.

 

Spotkanie zakończono wspólnym obiadem.

 

Kolejne świąteczne III Warsztaty Członków SIODO zaplanowano na 20 grudnia 2019 r.

 


 


  

Copyright © 2016-2019 , SIODO