close
loading

 

„BEZPIECZNA PRZYSZŁOŚĆ” 

 


 

17 maja 2019 r w Strażnicy Ochrony Przyrody i Gospodarstwie Rolno - Łowieckim w Garbnie Koła Łowieckiego „Oręż”

w ramach programu obchodów jubileuszu 60 lat działalności


uczestniczył Pan Jarosław Feliński Prezes Zarządu SIODO, który w trakcie

Konferencji Naukowej

„BEZPIECZNA PRZYSZŁOŚĆ” 


na temat


„Ochrona i ratownictwo w miastach i środowisku naturalnym”


wygłosił wykład na temat: „ZADANIA KÓŁ ŁOWIECKICH JAKO ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH W ŚWIETLE RODO ”

 

Celem wystąpienia było wykazanie zakresu zmian przepisów prawa ochrony danych osobowych w działalności Kół Łowieckich, wykazanie konieczności stosowania przepisów RODO, UODO i DODO w kontakcie z osobami fizycznymi, organami publicznymi i Strażą Łowiecką.

 

Omówienie przypadków zastosowania monitoringu wizyjnego w działalności Kół Łowieckich oraz rejestrowania wizerunku w trakcie wydarzeń organizowanych w Kole Łowieckim.

 

Przedstawienie współdziałania Koła z organami z organami kontroli. Omówiono zagadnienia:

 

1. Zakres zmian przepisów prawa RODO w działalności Kół Łowieckich
 

2. Monitoring przestrzeni w miastach i środowisku naturalnym, a poprawa bezpieczeństwa.

- monitoring wizyjny zasady użytkowania i wykorzystania

- odpowiedzialność administratorów
 

3.  Ochrona terenów leśnych i cennych przyrodniczo w okresach intensywnej penetracji i turystycznych imprez.

- zakres gromadzenia danych osobowych uczestników wydarzeń

- ustawowe uprawnienia przetwarzania danych [publikowanie wizerunku]
 

w czasie wystąpienia podkreślił walor E D U K A C J I ADO, UŻYTKOWNIKÓW a nade wszystko

 

INSPEKTORÓW ODO w ramach modelowego kształcenia SPECJALISTÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI

 


 


  

Copyright © 2016-2019 , SIODO