close
loading

ABSOLWENCI STUDIÓW IODO

 

Pani Prof. zw.dr hab. inż. Ewa Dudek-Dyduch z AGH w Krakowie

przekazała informację o zatwierdzeniu przez Senat Akademii Górniczo Hutniczej

z dniem 8 maja 2020 r programów studiów podyplomowych:

 

„Menedżer Bezpieczeństwa Informacji - Inspektor Ochrony Danych Osobowych
– poziom zaawansowany” [MBI – IODO]

 

 "Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Audytor Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji"
 
tym samym AGH wytycza nowe standardy i możliwości kształcenia podyplomowego
w kształceniu o specjalistów zarządzania bezpieczeństwem informacji.
 
Oficjalna decyzję 
przekazała
Zastępca Dyrektora Centrum Organizacji Kształcenia 
AGH w Krakowie.
 
Stowarzyszenie SIODO składa gratulacje Akademii Górniczo Hutniczej za działania sprzyjające rozwojowi świadomości informacyjnej,
profesjonalizacji absolwentów i dostrzegania nowych potrzeb rynku pracy, podejmowania wysiłku w  sprostaniu nowym wyzwaniom.
W ramach parafowanego Porozumienia o współpracy z AGH Stowarzyszenie z satysfakcją dostrzega i wspiera nowe inicjatywy edukacyjne i życzy Akademii Górniczo Hutniczej
licznych kandydatów na słuchaczy oraz satysfakcjonujących efektów pracy dydaktycznej.
 

  

Copyright © 2016-2019 , SIODO