close
loading

 

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków SIODO


 

W dniu 25 marca 2019 r odbyło się w siedzibie SIODO Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków SIODO

 

Członkowi zgromadzeni na obradach dokonali wyboru składu Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej SIODO.

 

Do skład Zarządu wybrano:

  • Pan Przemysław Kuczkowski - wiceprezes SIODO
  • Pani Ewa Kornacka - Skarbnik SIODO
  • Pan Piotr Kitela - Sekretarz SIODO
  • Pan Dawid Czerw - Członek Zarządu

Członkiem Komisji Rewizyjnej - wiceprzewodniczącym wybrano:

  • Pani Dorota Żarska Sacharczuk

Podjęto Uchwały o zatwierdzeniu zadań Członków Zarządu SIODO:

  • Grupa Legislacyjno – Prawna
  • Grupa Organizacyjno Informacyjna
  • Grupa Edukacji i Promocji

Zatwierdzono datę WARSZTATÓW SIODO na dzień 6 CZERWCA 2019 R GODZ. 9.30 - początek zajęć.

 

Kolejny termin warsztatów wrzesień 2019 r.

 


  

Copyright © 2016-2019 , SIODO