close
loading

 

Porozumienie Uniwersytet Jagielloński & SIODO


 

Prof. dr hab. Jerzy Pisuliński
Dziekan Wydziału
Prawa i Administracji     
Uniwersytetu Jagiellońskiego

Jarosław Feliński
Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Inspektorów  
Ochrony Danych Osobowych

 

W dniu 12 maja 2018 r w historycznych murach Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie podpisano Porozumienie o współpracy w rozwijaniu idei edukacji i poszanowania prawa do prywatności oraz bezpieczeństwa danych osobowych. Uwzględniając zakres zmian przepisów prawa 2018 roku (RODO), Strony deklarują wzajemne wsparcie w organizowaniu wydarzeń i przedsięwzięć podnoszących poziom świadomości społeczeństwa informacyjnego, a także wymianę doświadczeń z prowadzonych analiz zagrożeń i oceny skutków ich oddziaływania.  WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego i Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych Osobowych będą organizowały konferencje, seminaria i merytoryczne wsparcie podyplomowych studiów specjalistycznych ochrony danych osobowych oraz inne działania w obszarach prywatności.

 

 

 

 


  

Copyright © 2016-2019 , SIODO