close
loading

 

RODO - Roczna Ocena Dostosowania Organizacji


 

W dniu 4 kwietnia 2019 r w Centrum Ekspozycyjnym Stara Kotłownia, ul. Prawocheńskiego 9 s. 102, Sala Senatu UWM na Ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. - R O D O - Roczna Ocena Dostosowania Organizacji” dokonano próby wstępnej oceny wprowadzania nowej regulacji o ochronie danych osobowych w Polsce, nazywanej w skrócie RODO.

 

 

Wystąpienia wygłosili znakomici prelegenci w porządku wystąpień:
 


Panel I


 

Pan Prof. zw dr hab Arkadiusz Sobczyk - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 


 

Pan Prof. dr hab. Marian Cieślarczyk - WAT Warszawa

 

 

Pan Jarosław Feliński - Prezes Zarządu SIODO, WSISiZ PAN Warszawa

 

 


Panel IIPan Przemysław Kuczkowski - Wiceprezes SIODO, WSAP Szczecin

 

 

Pan Jan Grądzki - WSE Białystok

 

 

Pan Krzysztof Papież - Ministerstwo Sprawiedliwości Biuro Cyberbezpieczeństwa

 

 

 

Pan Mateusz Kołodziejczak - Wolters Kluwer

 

 


Panel IIIPan dr M. Adamczyk - UWM Olsztyn

 

 

Pani dr Hanna Wolska - UG Gdańsk

Pan dr Michał Miłosz - UG Gdańsk

 

 

Pan Pan Jakub Goerick - UWM Olsztyn

 

 

Zakres wystąpień koncentrował się na próbie wskazania wątpliwości w zakresie spójności regulacji i zakresu obowiązywania RODO w działaniach podmiotów zobligowanych do realizacji zadań RODO [Prof. A. Sobczyk], sposobu wprowadzania rozporządzenia w wymiar społecznych potrzeb i kulturę bezpieczeństwa informacji oraz społecznych oczekiwaniach i kierunkach działań [Prof. M. Cieślarczyk], a także wstępnej oceny audytowej dokonanych zmian w organizacji ze szczególnym uwzględnieniem pozycji Inspektora ODO w publikatorach zgodnie z RODO i UODO 2018 [ J. Feliński Prezes SIODO].


W Panelu II wskazane zostały przedstawione różnice w dokumentacji i działaniach administratorów w kontekście poprzedniej ustawy o ochronie danych osobowych i RODO [P. Kuczkowski Wiceprezes SIODO], podkreślono rolę edukacyjnych wymagań w stosunku do Inspektorów i ich kompetencji oraz kwalifikacji i wachlarza koniecznych znajomości przepisów [J. Grądzki], wykazano zadania obszarów infrmatyki / informatyka w organizacji w świetle RODO i Rozporządzenia KRI [K. Papież], a także próbę wprowadzenia narzędzi wspomagających wprowadzanie RODO w organizacji [M. Kołodziejczak].


W III panelu skomentowane zostały przepisy o ochronie danych osobowych w kontekście zarówno RODO, jak i przepisów uzupełniających [M. Adamczyk], wskazano różnicę w pojęciach polityka bezpieczeństwa i polityka prywatności [H. Wolska, M. Miłosz], w podsumowaniu określono rolę administratora i podmiotu przetwarzającego w praktyce opracowania zlecenia świadczenia usług przetwarzania danych w imieniu administratora.


Licznie przybyli goście wytrwale wsłuchiwali się w treści poruszane w trakcie wystąpień.


Stowarzyszenie składa serdeczne podziękowanie Władzom Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiemu w Olsztynie za podjęcie inicjatywy i współorganizację wydarzenia, obsługę medialną i pełny profesjonalizm organizacyjny.


Zapowiadamy jednocześnie kontynuację i cykliczność spotkań w gościnnym UWM w Olsztynie.


Za Zarząd

Jarosław Feliński

Prezes SIODO

     /-/

 


 

 


 


  

Copyright © 2016-2019 , SIODO