close
loading

"TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI"
PIERWSZA W POLSCE FORMA KSZTAŁCENIA
SPECJALISTÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI
 
Z nieukrywaną satysfakcją przyjmujemy fakt opublikowania w Głosie Nauczycielskim nr 50 z dnia 9 grudnia 2020 r. wywiadu z Panem Jarosławem Felińskim i Panem dyrektorem Janem Grądzkim, w którym naświetlono w zarysie nową nieznaną w Polsce formę kształcenia kadr specjalistów zarządzania bezpieczeństwem informacji.
Pan Jarosław Feliński jako pomysłodawca i autor szczegółowego programu rzetelnego i kompleksowego kształcenia nowych kadr, kładzie nacisk na potrzebę edukacji nowego zasobu ekspertów na poziomie szkoły zawodowej.
Technik Bezpieczeństwa Informacji jako nowy zawód może mieć szansę realizacji w Zespole Szkół nr 11 w Warszawie, którą zarządza Pan dyrektor Jan Grądzki.
 
Stowarzyszenie SIODO od 2018 r. w ramach podpisanego Porozumienia o współpracy, wspiera działania w kreowaniu nowej jakości wypełniania zadań społeczeństwa informacyjnego. Ma to szczególne znaczenie w tworzeniu zasobów kadrowych uzupełniających obecnych inspektorów z jednoczesnym stworzeniem warunków dalszego doskonalenia zawodowego na poziomie szkół wyższych.
Sekundujemy szlachetnej inicjatywie.
 

TEKST WYWIADU

LINK

 


  

Copyright © 2016-2019 , SIODO