close
loading

 

VI KONGRES EDUKACJA I ROZWÓJ

 


 

W dniach 9 i 10 października 2019 r. w Centrum Olimpijskim w Warszawie delegacja Zarządu Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych brała czynny udział w VI KONGRESIE EDUKACJA I ROZWÓJ.

 

Reprezentację SIODO stanowili:

Jarosław Feliński - Prezes zarządu SIODO

Piotr Kitela - Sekretarz Zarządu SIODO

Dawid Czerw - Członek Zarządu SIODO

 

W trakcie dwóch dni Panowie D. Czerw i P. Kitela w ramach stoiska informacyjnego i stolika eksperckiego udzielali nieodpłatnie licznych konsultacji i wytycznych w zakresie stosowania przepisów prawa ochrony danych osobowych w praktyce szkół i placówek oświatowych.

Licznie przybyli przedstawiciele szkół z zainteresowaniem wsłuchiwali się w komentarze i porady naszych przedstawicieli.

 

Dyrektorzy proponowali także przedstawicielom SIODO inicjowanie i realizację dedykowanych spotkań w różnych rejonach kraju w ramach "Konwersatorium o prawie do prywatności, danych osobowych i problematyki nowych zagrożeń występujących w szkole - jak cyberprzemoc".

 

Złożone deklaracje przyjęto do planowania w kolejnych miesiącach działalności Stowarzyszenia.

 

W dniu 9 października 2019 r w panelu wystąpień prelegentów, wystąpieniem na temat:

"post~RODO~wa rzeczywistość dyrektora administratora"

Jarosław Feliński Prezes Zarządu SIODO przedstawił dotychczasowe wstępne praktyki wprowadzania Ogólnego Rozporządzenia w szkołach i placówkach.

 

Zagadnienia koncentrowały się na:

  • realizacji podległości inspektora kierownictwu szkoły i stosownych działaniach dyrektora;
  • określeniu znajomości przepisów oświatowych, prawa ochrony danych, a także przepisów o zatrudnieniu przez inspektora doradzającego dyrektorowi;
  • zasadom współpracy inspektora z administratorami systemów informatycznych, nauczycielami i wychowcami oraz kadr szkoły;
  • zakresowi współdziałania w relacji szkoła - CUW - PPP- OPS i inne podmioty;
  • zezwoleniu na publikacje wizerunków uczniów oraz sytuacji usprawiedliwionego wyłączenia;
  • nietypowych form doradzania przez "multiinspektorów" jako zjawiska o groźnych skutkach dla dyrektora szkoły / placówki;
  • wymaganiach i kryteriach znajomości problematyki szkoły stawianych przez dyrektora szkoły / placówki w zapotrzebowaniu usług inspektora na rok 2020.

Podkreślono w trakcie wystąpienia znaczenie "Kultury Ochrony Danych Osobowych" i ostrzeżenie przed procesem degradacji instytucji inspektora odo poprzez obniżanie kryteriów jego wyznaczania.

 

Przestroga - …oby nie było więcej ochrony danych,niż danych do ochrony…nadal jest aktualna.

 

Wystąpienie nagrodzono brawami, a prelegent po wystąpieniu oddał się do dyspozycji dyrektorów w ramach dodatkowych konsultacji.

 

W dniu 10 października 2019 r P. Kitela nawiązał kontakty z Przedstawicielami CEN z kilku województw i innych instytutów edukacyjnych w ramach złożonych deklaracji o współorganizacji wydarzeń dedykowanych i profilowanych pod konkretne problemy szkół.

 

Wyrażamy szczere podziękowanie Pani Małgorzacie Pomianowskiej Dyrektor ds. programowych Kongresu Edukacja i Rozwój za zaproszenie do udziału i patronatu merytorycznego wydarzenia.

 

http://kongres-edukacja.pl/prelegenci,s,html

 

Zarząd SIODO

  


  

Copyright © 2016-2019 , SIODO