close
loading

 

Wrocławskie Centrum Kongresowe - Hala Stulecia Wrocław

 


 

W dniach 4 - 5 czerwca 2019 we Wrocławskim Centrum Kongresowym – Hala Stulecia Wrocław reprezentacja Zarządu Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w osobach :

 

Pan Piotr Kitela Sekretarz Zarządu SIODO

Pan Dawid Czerw Członek Zarządu SIODO

 

uczestniczyła w Kongresie Zarządzania Administracją Samorządową.

 

W trakcie Kongresu członkowie SIODO podjęli tematykę wprowadzania nowych regulacji prawnych ochrony danych osobowych w świetle RODO w panelach:

 

4 czerwca 2019 r

 

WSPÓLNE USŁUGI FINANSOWO-KSIĘGOWE W JEDNOSTKACH OBSŁUGIWANYCH – NAJCZĘSTSZE PROBLEMY I ZAGROŻENIA

 

Powitanie gości Partnera Głównego Konferencji Centrum Usług Wspólnych

 

1. Prowadzenie wspólnej rachunkowości (ksiąg rachunkowych, dokumentacji księgowych, sporządzanie sprawozdań finansowych)

2. Obsługa płac w jednostkach

3. Przygotowywanie dokumentacji finansowo-księgowej do rozliczenia projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych

4. Centralizacja podatku VAT

5. Wspólne e-płatności

6. Przedstawienie raportu „Samorządowe Centra Usług Wspólnych. Analiza funkcjonowania i ocena efektywności świadczonych usług”

7. Wspólne zakupy usługi ubezpieczeniowej

 

Udział w dyskusji (w kolejności alfabetycznej):

 

Jolanta Caputa – główny księgowy, Centrum Usług Wspólnych w Katowicach

Dawid Czerw - Członek Zarządu Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych

Monika Grabowska – dyrektor ds. sprzedażay i produktów, Fundacja Polska Bezgotówkowa

Beata Kurek – zastępca dyrektora Wydziału i Kontroli, Urząd Miasta Lublin

Michał Legumina – dyrektor innowacji i rozwoju, Atende S.A.

Katarzyna Rydlewska – manager Biura Ubezpieczeń Klientów korporacyjnych EIB S.A.

Mikołaj Świerkowski – Deputy Sales Director, MWT Solutions S.A.

Moderator: Dr. Paweł Modrzyński – Kierownik Pracowni Finansów i Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Technologiczno–Przyrodniczy

 

Pan Dawid Czerw przedstawił wstępną roczną ocenę wykonywania ustawowych zadań inspektorów ODO w scentralizowanej formie JEDEN INSPEKTOR DLA KILKUNASTU ORGANIZACJI, JEDNOSTEK - blaski i cienie przyjętego rozwiązania, ze szczególnym podkreśleniem różnic w charakterze działań i zadań statutowych organizacji. Wystąpienie spowodowało ożywioną dyskusję na sali i liczne konsultacje oraz rozmowy kuluarowe.

 

5 czerwca 2019 r

 

OBSŁUGA KANCELARYJNA URZĘDU, PROWADZENIE REJESTRÓW DOKUMENTÓW I ZDARZEŃ, REALIZACJA SKARG I WNIOSKÓW

 

1. Praktyczne problemy z realizacją skarg i wniosków w świetle zmienionych przepisów ustaw samorządowych – rola komisji skarg, wniosków i petycji

2. Technologie usprawniające zarządzanie, obieg informacji oraz digitalizację dokumentacji

3. Zasady ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemach elektronicznego zarządzania dokumentacją

4. E–doręczenia a obsługa korespondencji w urzędach

5. Rozwój e-dokumentów na aplikacje mobilne

6. Standaryzacja usług on-line administracji publicznej

 

Udział w dyskusji (w kolejności alfabetycznej):

Wojciech Bakun – prezydent Przemyśla

Dawid Czerw - Członek Zarządu Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych

Moderator: Klaudiusz Kawecki – radca prawny, wspólnik w Kancelarii K. Kawecki, G. Syjut i Wspólnicy Sp. k.

 

Pan Dawid Czerw przedstawił zasady opracowania specyfikacji istotnych warunków bezpieczeństwa do projektu zamówienia publicznego na usługi Elektronicznego Systemu Obiegu dokumentów przy spełnieniu warunków określonych w RODO i zadań osób zaangażowanych w działania przygotowania, zawarcia i kontroli umowy na usługę.

 

w panelu kolejnym

 

RODO I UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

1. Przepisy sektorowe (wprowadzające RODO) i inne mające wpływ na ochronę danych osobowych w samorządzie terytorialnym

2. Praktyczne problemy ze sprawowaniem funkcji Inspektora Ochrony Danych w samorządzie

3. RODO a obowiązkowe transmisje i nagrywanie sesji organów uchwałodawczych

4. Dane osobowe w zatrudnieniu oraz prowadzeniu dokumentacji pracowniczej

5. Odmowa udostępnienia a inne formy zakończenia postępowania o udostępnienie informacji publicznej

6. Prywatność i ochrona danych osobowych jako przesłanki odmowy udostępnienia informacji publicznej

7. Zasady ponownego wykorzystania informacji publicznej

 

Udział w dyskusji (w kolejności alfabetycznej):

 

Krzysztof Juszczak – dyrektor projektu, CompNet Sp. z o.o.

Monika Krasińska – dyrektor Zespołu ds. Sektora Publicznego Urzędu Ochrony Danych Osobowych, GIODO

Piotr Kitela – Sekretarz zarządu Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych

Dr Dominik Lubasz – radca prawny, wspólnik, Lubasz i Wspólnicy – Kancelaria Radców Prawnych

Sebastian Sobecki – inspektor ochrony danych, dyrektor Biura ds. Bezpieczeństwa Informacji, Urząd Miejski Wrocławia

Sebastian Strzech – prezes zarządu, CompNet Sp. z o.o.

Moderator: dr. hab. Agnieszka Piskorz Ryń – doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała S. Wyszyńskiego

 

Pan Piotr Kitela Sekretarz Zarządu SIODO wykazał zakres włączenia Inspektora ODO w procesy współdziałania osób funkcyjnych w przygotowanie sesji z uwzględnieniem wskazania możliwości prawnych transmisji w świetle RODO.

 

Obaj reprezentanci SIODO udzielali dodatkowych porad i konsultacji w trakcie wydarzenia, zapraszając jednocześnie na wszelkie inicjatywy organizowane przez SIODO w 2019 r i latach kolejnych.

 


 


  

Copyright © 2016-2019 , SIODO