close
loading

 

WSAP Szczecin spotkanie otwarte: Administrator Bezpieczeństwa Informacji / Inspektor Ochrony Danych Osobowych


 

26 czerwca 2017 r.  w gościnnych murach Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie odbyło się kolejne spotkanie otwarte na temat: Administrator Bezpieczeństwa Informacji - Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Przepisy prawa, obowiązki prawne i organizacyjne ABI/IODO w świetle nowych przepisów i nadchodzących zmian.

 

W trakcie spotkania prowadzonego przez Prezesa SIODO - Pana Jarosława Felińskiego przedstawione zostały chronologicznie zmiany przepisów prawa 2015 r. - 2018 r. w aspekcie nowych obowiązków ABI po nowelizacji UODO i analitycznych działań administratorów w kontekście daty 25 maja 2018r. W trakcie spotkania przedstawione zostały zadania ADO wynikające z regulacji UODO i nowe czynności ABI/IODO.

 

Omówiono zakres punktów stycznych i rozbieżności UODO i RODO. Uczestnicy spotkania w trakcie dyskusji podkreślali potrzebę cykliczności wydarzeń związanych z obowiązującymi nowymi przepisami RODO, uznając Uczelnię za odpowiednie miejsce do realizacji przedmiotowych rozważań.

 


 

 


  

Copyright © 2016-2019 , SIODO