close
loading

W dniu 2 maja 2020 r. na portalu gazeta.pl ukazał się wywiad z Prezesem SIODO. Wywiad dotyczył przekazania danych wyborców Poczcie Polskiej oraz przekazania i upublicznienia pakietu do głosowania.  

 

Po tym jak Poczta Polska otrzymała dane wyborców z rejestru PESEL, wśród ekspertów rozgorzała dyskusja: czy była ku temu podstawa prawna? Jarosław Feliński, prezes Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych (SIODO), twierdzi, że polecenie premiera w tym wypadku nie wystarczy. Podobnie jak e-mail przesłany nocą. - MY, ludzie, zajmujący się tą tematyką ochrony prywatności i wolności osób fizycznych od dwudziestu lat, jesteśmy zdruzgotani - stwierdza.

 

Sytuacja związana z przesłanymi do samorządów 23 kwietnia w godzinach nocnych pismami wymaga wyjaśnienia, z kilku ważnych powodów. Otóż przesłane e-maile miały charakter wniosku. Wniosek w znaczeniu słownikowym jest co najwyżej prośbą. Wynikiem zaś rozpoznania w takiej sytuacji może być odpowiedź pozytywna lub negatywna, z kolei wskazany w art. 99 termin 2 dni roboczych wydaje się koniecznością.


Link do wywiadu:

LINK

 

 


  

Copyright © 2016-2019 , SIODO