close
loading

 

XII Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów ds. Administracyjnych, Technicznych i Eksploatacyjnych

 


 

W dniu 15 maja 2019 r w Płocku na

 

XII Ogólnopolskiej Konferencji Dyrektorów
ds. Administracyjnych, Technicznych i Eksploatacyjnych

 

uczestniczył i zgodnie z życzeniem organizatora Polskiego Centrum Edukacji w Warszawie, wygłosił wystąpienie

 

Jarosław Feliński,  Prezes Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w Polsce

Temat wystąpienia - „Rok po RODO” - 

 

uwzględniając charakter jednostek ochrony zdrowia, współdziałanie z wykonawcami usług i dostawcami sprzętu,

zakres zmian przepisów prawa ochrony danych w okresie od maja 2018 do maja 2019 

 

poruszono zagadnienia: sesji I

 

·   ochrona danych przy podpisywaniu umów serwisowych

·   jak nadzorować dane w momencie oddawania aparatury do serwisu - reguły wypełnienia RODO w świetle przetwarzania danych w imieniu administratora,

·   jak postępować gdy urządzenia są oddawane do kasacji - usuwanie danych w zgodności z przepisami o archiwizacji

 

w sesji II -  „IODO w działaniach szpitala” 

 

*  Zasady wypełniania ustawowych zadań.

·   Środki organizacyjne wg RODO

·   Monitoring wizyjny - zasady użycia

 

Wystąpienie zakończyła ożywiona dyskusja.

 


 

 


  

Copyright © 2016-2019 , SIODO